اطلاعات در مورد بوشهر | راهنمای سفر به شهر زیبای بوشهر ( اطلاعات در مورد بوشهر )بوشهر با خلیج فارس ۷۰۷ کیلومتر مرز دریایی دارد و از شرق با استان...