اطلاعات سفر به شهرکرد | بهترین زمان سفر به شهرکرد ( اطلاعات سفر به شهرکرد ) شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری است و برای آن لقب بام ایران را...