اطلاعات در مورد بوشهر | راهنمای سفر به شهر زیبای بوشهر ( اطلاعات در مورد بوشهر )بوشهر با خلیج فارس ۷۰۷ کیلومتر مرز دریایی دارد و از شرق با استان فارس، از جنوب شرق با استان هرمزگان، از سمت جنوب غرب با خلیج فارس و از شمال به بخشی از...